Viited

Kursuse info: https://iti0102.pages.taltech.ee/

Ainekava (ÕIS): https://ois2.ttu.ee/uusois/aine/ITI0102

Kursuse ülesanded ja muu jooksev info: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=32736

YouTube kanal: https://www.youtube.com/c/TalTechCoding

Pythoni õppematerjalid: https://pydoc.pages.taltech.ee/

Tunni toimumine

Loeng: paaritul nädalal teisipäeval kell 12:00

Praktikumid:

 • T 14:00
 • K 14:00
 • N 10:00

Sessioonõppe tunnid (loeng/praktikum koos) toimuvad laupäeviti:

  1. septembril kell 14:45 - 16:30
  1. septembril kell 13:30 - 15:15
  1. oktoobril kell 13:30 - 15:15
  1. oktoobril kell 13:30 - 15:15
  1. novembril kell 15:15 - 17:00
  1. novembril kell 15:15 - 17:00
  1. detsembril kell 15:15 - 17:00
  1. detsembril kell 15:15 - 17:00

Sessioonõppe tunde viib läbi: Ahti Lohk