Hindamine lühidalt

  • 15 nädalat 32p nädalas, kokku 480p
  • kontrolltöö 20p, tunnikontroll 5p
  • süvapythoni ülesanded 100p
  • Eksam 400p

Kokku 1024p

  • Hinne “5” (suurepärane) 901p..
  • Hinne “4” (väga hea) 801p - 900p
  • Hinne “3” (hea) 701p - 800p
  • Hinne “2” (rahuldav) 601p - 700p
  • Hinne “1” (kasin) 501p - 600p
  • Hinne “0” (puudulik) 0 - 500p

Iganädalased ülesanded

Tavapäraselt on nädalas mitmest osas koosnev ülesanne. Erinevad osad annavad erinevalt punkte (täpsem info ülesande juures).

Tunnikontroll

5. nädalal toimub tunnikontroll. Kokku võimalik saada 5 punkti

Kontrolltöö

10. nädalal toimub kontrolltöö. Kokku võimalik saada 20 punkti, sooritamiseks vaja vähemalt 10 punkti.

Kokku antakse ülesandeid 15 nädala jooksul, seega kokku 15 x 32p = 480p

Süvapythoni ülesanded

Lisaks iganädalastele ülesannetele pakume natuke mahukamaid ülesandeid, mis vajavad rohkem iseseisvat uurimist.

Eksam

Eksam toimub arvutiga, annab 400 punkti.

Täpsem korraldus selgub semestri jooksul.