Hindamine lühidalt

 • Semestri jooksul 600 punkti:
  • Küsimustikud (32 tk kokku x 5 punkti) 160 punkti
  • Kohustuslikud (EX) ülesanded (14 tk x 15 punkti + EX01 5p) = 215 punkti
  • Mittekohustuslikud (OP) ülesanded (11 tk x 5 punkti) = 55 punkti
  • Muud lisaülesanded (MX jms) 40 punkti
  • Kontrolltöö 20p
  • Tunnikontroll 10p
  • Süvapythoni (XP) ülesanded 100p
 • Eksam 400p

Kokku 1000p

 • Hinne “5” (suurepärane) 901p..
 • Hinne “4” (väga hea) 801p - 900p
 • Hinne “3” (hea) 701p - 800p
 • Hinne “2” (rahuldav) 601p - 700p
 • Hinne “1” (kasin) 501p - 600p
 • Hinne “0” (puudulik) 0 - 500p

Ülesannetest täpsemalt

Küsimustik (5p)

Igal nädalal on üks või rohkem küsimustikku. Nende sooritamine vähemalt 90% peale on kohustuslik (eksamieeldus). Ühtlasi ei avane sama nädala EX-ülesanne, kui küsimustik pole vastatud 90% peale.

Kohustuslik ülesanne (EX) (15p)

Erandina EX01 on 5p

Automaattestidega programmeerimisülesanne. Ülesande testide eest tuleb saada 100% ja stiil peab olema korras. Ülesanne tuleb õppejõule kaitsta. Kui kaitsmata on 3 ülesannet, siis uut teemat Moodle’is ei näe. Selline piirang on rakendatud selleks, et tudengid ei kuhjaks kaitsmisi semestri lõppu.

Mittekohustuslik ülesanne (OP) (5p)

Mõnel nädalal on lisaks EX-ülesandele ka samateemaline OP-ülesanne. Selle tegemine ei ole kohustuslik, aga annab lisakogemust ja lisapunkte. Ülesande testide eest tuleb saada vähemalt 80%. Ülesanne tuleb õppejõule kaitsta. Mõistlik on kaitsmine teha koos EX-ülesandega.

Tunnikontroll

5. nädalal toimub tunnikontroll. Kokku võimalik saada 10 punkti. Tunnikontroll on edukalt sooritatud, kui selle eest saab vähemalt 5 punkti.

Kontrolltöö

10. nädalal toimub kontrolltöö. Kokku võimalik saada 20 punkti, sooritamiseks vaja vähemalt 10 punkti.

Süvapythoni ülesanded

Lisaks iganädalastele ülesannetele pakume natuke mahukamaid ülesandeid, mis vajavad rohkem iseseisvat uurimist.

Eksam

Eksam toimub arvutiga, annab 400 punkti.